avtryck

EcoZero

Ägare:Dustin Lott
Kontakt:Telefon: +49 (731) 577-85-11, Fax: +49 (731) 577-85-12
ID:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Potsdam
E-post:info@ez-afghanistan.de

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna sida har sammanställts med största omsorg. Ändå kan vi inte garantera att innehållet är fullständigt, korrekt och uppdaterat. Enligt 7 § mom. 1 TMG (tyska teletjänstlagen) är vi som tjänsteleverantörer ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Men enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantörer inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från det att man vet om ett konkret lagbrott. Om vi ​​blir medvetna om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.