Villkor

1. Välkommen till SITE (site.com)! Genom att gå in på eller använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av villkoren som anges i dessa villkor (УTermsФ). Vi kan ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, så vänligen granska dem regelbundet. Om du inte godkänner någon av dessa villkor, vänligen besök eller använd inte WEBBPLATS.

2. Genom att gå in på eller använda denna webbplats bekräftar du att du är minst 18 år gammal och att du har rättslig befogenhet att skapa en bindande rättslig förpliktelse. Du samtycker också till att tillhandahålla korrekt och aktuell information om dig själv enligt registreringsprocessen på vår webbplats.

3. Allt innehåll som tillhandahålls på WEBBPLATSENS tillhandahålls Уsom det ärФ utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål; Det tar inte heller ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information som publiceras på denna webbplats. All information som tillhandahålls kan ändras utan föregående meddelande när som helst.

4. Användaren samtycker till att inte använda WEBBPLATS för olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till spam, hacka in i andra datorsystem, sända material som bryter mot upphovsrättslagar eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion samt posta obscent eller stötande material/innehåll som är strängt förbjudet på vår webbplats; överträdelser kan resultera i omedelbart uppsägning av tjänster utan återbetalning om tillämpligt...

5. Varken vi eller våra dotterbolag är ansvariga för skador som uppstår till följd av att vi använder vår tjänst; detta inkluderar direkt skada till följd av användning av felaktig information som erhållits genom användning av SITE-tjänster; användaren tar fullt ansvar för att verifiera all data innan den förlitar sig på den för att fatta beslut med potentiella ekonomiska konsekvenser...

6. Tillgång till material via vår webbplats kan involvera programvara från tredje part och innehåll som är föremål för begränsningar enligt upphovsrättslagen; vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier relaterade till detta oavsett om de uttrycks muntligt/elektroniskt. Dessutom ska vi inte ha något som helst ansvar med avseende på detta och kommer att hållas ofarliga från ansvar relaterat till detta om det skulle finnas ett intrångsanspråk mot oss av en annan part baserat på att sådant material visas/sprides via vår webbplats.. Vi förbehåller oss rätten att ta bort sådant material från allmänheten om vi blir medvetna om att upphovsrättsskyddat material har publicerats utan tillstånd från dess rättmätiga ägare.

7. Genom att acceptera dessa villkor ger du oss tillåtelse att vi lagrar cookies (små textfiler som lagras lokalt) på din enhet, vilket gör att vi samlar in icke-personligt identifierbar statistisk data för att hjälpa till att förbättra användarupplevelsen när du besöker SITE; användare kan alltid välja bort det genom att ta bort befintliga cookiefiler som lagras lokalt på sin enhet via webbläsarinställningar.

8. Vi förbehåller oss alla rättigheter förknippade med ägande och underhåll/drift därav, vilket inkluderar rättighet att blockera vissa användares IP-adress om de upptäcks engagerande aktiviteter som anses bryta mot detta utan föregående varning/meddelande innan blockeringsåtgärder vidtas mot nämnda kontoinnehavares IP-adress.

9 .Om det finns några frågor angående dessa villkor, kontakta oss gärna på den identifierade kontaktsidan inom den listade webbadressen ovan.